This is the blog of Dan Wolff. Welcome!

Det här är Dan Wolffs blogg. Välkommen!

Respekt för namn och pronomen

read more

Taking Shit

read more

Sluta sitt som en potatis - dubbla imperativ och supinum

read more

Idempotent

read more

A Large Drop in the Ocean

read more

Att få motiverat positiv feedback

read more

Att ge motiverat positiv feedback

read more

Avprogrammering

read more

Microsoft Naming

read more

Stage Fright

read more