WORDS

Sluta sitt som en potatis - dubbla imperativ och supinum