WORDS

Låt oss ändra åsikt utan förlora vår värdighet