Jag reflekterar över sånt som händer i världen och runtom mig, och delar med mig av tips och filosofiska tankar. Allt detta hittar du här.

Se även motsvarande lista på engelska/finska/franska och texter om programmering.

Mina sista minuter

read more

Lager på lager

read more

A-brunnen

read more

Minus ett

read more

Hank Green

read more

Hur man ger feedback

read more

Respekt för namn och pronomen

read more

Sluta sitt som en potatis - dubbla imperativ och supinum

read more

Att få motiverat positiv feedback

read more

Att ge motiverat positiv feedback

read more

Avprogrammering

read more

Diskskåp

read more

När ska man donera till välgörenhet?

read more

Att ge feedback: Initiala tankar

read more

Kommentarer och korrigering

read more

Gudsbilder

read more