This is a complete list of all the posts in the Words blog.

2020-11-22
sv
101 words
Åtta
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 8, Matematik, Synestesi, Poesi
2020-10-18
sv
94 words
Sju
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 7, Cykliska tal, 142857, Matematik, Synestesi, Poesi
2020-10-14
sv
91 words
Sex
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 6, Matematik, Perfekt tal, Hexagon, Kub, Bikupor, Geometri, Synestesi, Poesi
2020-10-06
sv
97 words
Fem
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 5, Matematik, Fibonacci, Dodekaeder, Gult, Pärlemor, Synestesi, Poesi
2020-08-07
sv
101 words
Fyra
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 4, Matematik, Fyrfärgssatsen, Väderstreck, Riktningar, Rött, Synestesi, Poesi
2020-03-15
sv
52 words
Hjälp varandra
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Hjälp, Coronavirus, COVID-19, Facebook, Oro
2020-01-19
sv
519 words
Låt oss ändra åsikt utan förlora vår värdighet
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Sociala varelser, Internet, Gemenskaper, Stöd, Världsbild, Åsikter, Åsiktskorridorer, Abort, Progressiv, Reddit, Värdighet
2020-01-18
en
70 words
Stuck in a mini-bureaucracy, part 2
Tags: English, Rambling, Web
Topics: Bureaucracy, Frustration, Domains, Registrars, Loopia, Email
2020-01-17
en
76 words
Open source and entitlement
Tags: English, Rambling, Programming
Topics: Steve Klabnik, Harassment, Rust, Open source, Entitlement, Groupthink, Women, Minorities, Risks, Fame
2020-01-16
en
211 words
The risk of thinking in public
Tags: English, Rambling, Personal
Topics: Canceling, Cancel culture, Contrapoints, Natalie Wynn, Youtube, Apologies, Toxicity, Blame by association, Mob mentality, Risks, Fame, Videos, Movies
2020-01-15
en
108 words
Stuck in a mini-bureaucracy
Tags: English, Rambling, Web
Topics: Bureaucracy, Frustration, .com, .se, Loopia, Surftown
2020-01-14
en
154 words
Självdisciplin
Tags: Svenska, How-to
Topics: Självdisciplin, Lifehacks, Lärdomar
2020-01-10
sv
52 words
Köttätare har en unik möjlighet
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Kött, Veganism
2019-08-14
en
185 words
Wikimania 2019: First day of the hackathon
Tags: English, Rambling
Topics: Wikimania, Internet Archive Bot, Wikipedia, Wiktionary
2019-08-13
en
94 words
I don't know what to do at a hackathon
Tags: English, Rambling
Topics: Wikimania
2019-08-06
sv
64 words
Prao för vuxna
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Prao
2019-08-05
sv
96 words
Tre
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 3, Matematik, Trianglar, 3D, Gröna fingrar, Synestesi, Poesi
2019-08-04
sv
99 words
Två
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, 2, Matematik, Svartvitt, Rött, Binära tal, Plan, Synestesi, Poesi
2019-08-03
en
142 words
Rambling
Tags: English, Rambling, Meta
Topics: Writing, Habits, Words, Authors, Blogs
2019-08-02
en
155 words
Valid ways to protest
Tags: English, Rambling
Topics: Restauranger, Koriander
2019-08-01
sv
89 words
Ett
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, Ett, 1, Matematik, Multiplikativ identitet, Synestesi, Poesi
2019-07-31
sv
72 words
När hjärnan inte fungerar som vanligt
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Utbrändhet
2019-07-24
en
232 words
Adults take too much space
Tags: English, Rambling
Topics: Loud, Boys, Girls, Classrooms, Adults, Games, Kids, Interruption, Authority, Power
2019-07-23
sv
77 words
Vill du ha koriander?
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Restauranger, Koriander
2019-07-22
en
243 words
Investing in relationships
Tags: English, Rambling
Topics: Relationships, Risk aversion, Work, Communication
2019-07-21
sv
119 words
Djurparker
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Djurparker, Djurrätt, Fåglar, Hönor, Kor, Grisar, Fiskar
2019-07-20
en
252 words
Going beyond a local maximum
Tags: English, Rambling
Topics: Laziness, Loss aversion, Work, Learning, Mathematics, Local maximums, Global maximums, Variance
2019-07-19
sv
512 words
Stereotyper att använda eller undvika
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Stereotyper, Fördomar, Datanördar
2019-07-18
en
327 words
z-index is hard: a Google bug
Tags: English, Programming, Web
Topics: Programming, Web, CSS, z-index, Google.com, Gmail, Tor Browser, Dimensions
2019-07-17
en
358 words
Free will doesn't exist, but actions and decisions have consequences
Tags: English, Rambling
Topics: Free will, Philosophy
2019-07-16
en
276 words
Habits break
Tags: English, Rambling, Meta
Topics: Habits, Meta, Writing, Breakfast
2019-06-27
sv
155 words
Escape-tecken: C#
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken
2019-06-27
sv
349 words
Escape-tecken: HTML
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken
2019-06-27
sv
240 words
Escape-tecken: SQL
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken
2019-06-27
sv
212 words
Escape-tecken: Terminal
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken
2019-06-27
sv
525 words
Escape-tecken: Url
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken
2019-06-27
sv
262 words
Escape-tecken: XML
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken
2019-06-26
sv
716 words
Escape-tecken: PHP
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken, PHP, Strängar, Nowdoc, Heredoc, Regex, MariaDB, MySQL, SQL-injektion, Magic quotes
2019-06-25
sv
735 words
Escape-tecken: Javascript
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken, Javascript, Strängar, Mallsträngar, Template literals, Regex, Reguljära uttryck, Teckenklasser, HTML
2019-06-21
sv
409 words
Översättning från engelska till svenska
Tags: Svenska, Rambling, Language
Topics: Språk, Svenska, Engelska, Översättning, Google Översätt, Wikipedia, Wiktionary, Tyda, Linguee, Synonymer.se, Svenska.se, SAOL, SO, SAOB, DuckDuckGo, Microsoft Word, Ordval, Grammatik, Facktermer, Formulering, EU, Konstruktioner, Granskning, Publicering
2019-06-20
en
147 words
The fundamental problem with primaries
Tags: Engelska, Rambling
Topics: Politics, Elections, Primaries, Voting, Democracy
2019-06-19
en
261 words
Overcharging for a website theme
Tags: Engelska, Rambling, Programming
Topics: Websites, Prices, Bootstrap, CSS, Javascript, Charts, Keyboard navigation
2019-06-18
sv
88 words
Dubbla passiv
Tags: Svenska, Rambling, Language
Topics: Språk, Svenska, Grammatik, Passiv, Infinitiv, Talspråk
2019-06-17
en
93 words
Speaking up
Tags: Engelska, Rambling
Topics: Disparaging jokes
2019-06-16
sv
207 words
Escape-tecken: JSON
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken, JSON, Javascript, Unicode
2019-06-15
sv
1205 words
Entity Framework med Code first
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Entity Framework, ORM, Objekt-relationell mappning, SQL, Code first, Microsoft, Add-Migration, Update-Database
2019-06-14
sv
118 words
Enum-värdet value__ i C#
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: C#, enum, Identifiers, value__, Members, CS0076, Stack overflow, JIT, Hans Passant
2019-06-13
sv
366 words
När behövs escape-tecken?
Tags: Svenska, Programming
Topics: Escape-tecken, Citattecken, Regex, SQL, SQL-injektion, Webbkodinjektion, XSS
2019-06-12
sv
166 words
Escape-tecken: Introduktion
Tags: Svenska, Programming
Topics: Programmering, Programmeringsspråk, Terminaler, Regex, Strängar, Citattecken
2019-06-10
en
68 words
Aiming for shorter sentence length
Tags: English, Rambling, Meta
Topics: Sentences, Punctuation, Periods
2019-06-10
en
168 words
Grammar checks normalize text too much
Tags: English, Rambling
Topics: Grammar check, Spell check, Punctuation
2019-06-09
sv
753 words
Feedback: Sammanfattning
Tags: Svenska, Articles
Topics: Retorik, Feedback, Positivitet, Konstruktiv kritik
2019-06-08
sv
709 words
2019-06-08
sv
1208 words
Argumentation och propaganda – en längre introduktion
Tags: Svenska, Articles
Topics: Argumentation, Propaganda, Övertyga, Konsten att tala, Lennart Hellspong, Målgrupp, Argument, Trovärdighet, Känslor, Logik, Resonemang, Bevis, Studier, Världsbild, Förändring, Vanor, Levnadssätt, Felkällor, Metodfel, Biaser, Beröringspunkter, Kognitiv dissonans, Faktafel, Vilseledning, Förenkling, Fokusering, Urval, Mönster, Polarisering, Språkliga grepp, Förstärkning, Eftertryck, Kategorisk, Verklighetsförankring, Empati, inlevelseförmåga, Förtätning, Tankegång, Konnotation, Syntes, Förklädning, Lögn, Obestämdhet, Abstraktion, Blockering, Motbevis, Skrämsel, Hot, Whataboutism, Förvirring, Gaslighting, Stephen Toulmin
2019-06-07
sv
194 words
För mycket text
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Text, Skrivande, Sammanfattning
2019-06-05
sv
709 words
Retorik – en kort introduktion
Tags: Svenska, Articles
Topics:
2019-06-05
sv
2809 words
Retorik – en längre introduktion
Tags: Svenska, Articles
Topics: Retorik, Konsten att tala, Lennart Hellspong, Roland Andersson, Terminologi, Den retoriska processen, Checklistor, Antika Grekland, Förstå uppgiften, Intellectio, Syfte, Informera, Övertyga, Underhålla, Publik, Målgrupp, Antal, Talare, Tid, Plats, Lokal, Skrivtavla, Projektor, Mikrofon, Hitta uppslag, Inventio, Skapandeprocesser, Hitta på innehåll, Topiker, Idéer, Nyckelbegrepp, Ordboksdefinitioner, Generalisering, Specificering, Jämförelser, Orsak och verkan, Syfte, Funktion, Tid och rum, Personer, Roller, Storlek, Förändring, Möjligheter, Risker, Hinder, Hjälpmedel, Brainstorming, Ja, och..., Struktur, Användbarhet, Ordna materialet, Dispositio, Inledning, Avslutning, Uppmärksamhet, Agenda, Sammanfattning, Slutsatser, Kronologi, Placering, Slutledning, Viktighet, Omfattning, Tema, Utforma talet, Elocutio, Stil, Talhandlingar, Språkliga grepp, Upprepning, Variation, Stegring, Lära in talet, Memoria, Studieteknik, Övning, Anteckningar, Stödord, Samband, Hålla talet, Pronuntiatio, Actio, Memorering, Improvisation, Röst, Kroppsspråk, Rekvisita
2019-06-04
en
149 words
Writing speed, structure and editing
Tags: English, Rambling, Meta
Topics: Writing, Phrasing, Structure, Disposition, Editing
2019-06-03
sv
142 words
Döm dom på samhällets botten
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Pengar, Skyddsnät, Arbete, Ansvar
2019-06-02
sv
128 words
Ta från den som inte kan försvara sig
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Stöld, Skyddsnät, Lagar
2019-06-01
en
324 words
Planning your life
Tags: English, Rambling
Topics: Planning, Long-term, Privilege, Career, Family
2019-05-31
sv
335 words
En natt
Tags: Svenska, Fiction
Topics: Drömmar
2019-05-30
en
101 words
Zero
Tags: English, Poetry
Topics: Numbers, Zero, 0, Mathematics, Numeral systems, Positional notation, Synesthesia, Poetry
2019-05-29
sv
85 words
Drycken som sänkte matupplevelsen
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Falafel, Restauranger, Hummus, Mutabal, Lemonad, Lyon, Roi de falafel
2019-05-28
fi
81 words
Turistina joukkoliikenteessä
Tags: Suomi, Rambling
Topics: Turistit, Joukkoliikenne, Basel, Ratikat
2019-05-27
sv
101 words
Noll
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, Noll, 0, Matematik, Talsystem, Positionssystem, Synestesi, Poesi
2019-05-26
en
1067 words
Static website search
Tags: English, Programming, Meta
Topics: Static websites, Search, Search indexes, Backend, Files, Server, Browser, Database, Full-text search, Elastic Search, DuckDuckGo, Algolia, HTML, CSS, Javascript, Markdown, JSON, Hugo, Frontmatter
2019-05-25
sv
295 words
Välplanerad spontanitet
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Retorik, Humor, Ståuppkomiker, Innehåll, Publik, Misstag, Spontanitet, Övning, Feedback
2019-05-24
sv
84 words
Tala inför 400 kolleger
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Tal, Puls
2019-05-23
en
543 words
How to polarize your own opinions
Tags: English, Rambling
Topics: Public opinion, Democracies, Society, Social media, Technology, Elections, EU parliament, Political parties, Candidates, Sweden, Cognitive dissonance, Open mind
2019-05-22
sv
121 words
Jag kan inte leta
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Sökning, Paypal, Swedbank, Betalkort, Banker, Slipsklämmor, Kostymer
2019-05-21
en
218 words
C3.js performance issues
Tags: English, Rambling, Programming
Topics: C3.js, Charting library, Website performance, Angular, Browsers, DOM, Firefox, Chrome, Edge, Anthony Pessy, Github
2019-05-20
fi
113 words
Tahaton kohteliaisuus
Tags: Suomi, Rambling
Topics: Konsulttityö, Asiakkaat, Työkaverit, Kohteliaisuudet, Väärinymmärrykset
2019-05-19
fi
82 words
Hidas käveleminen
Tags: Suomi, Rambling, Personal
Topics: Käveleminen, Museot, Liikunta, Kipu, Särky, Seisominen, Shoppailu
2019-05-18
en
266 words
Thoughts on hosting videos on a VPS
Tags: English, Rambling, Programming
Topics: Video hosting, Virtual private servers, VPS, Youtube, Webpages, Ads, Google, Digital Ocean, VAT, Storage, Data transfer
2019-05-17
sv
161 words
Äntligen politisk diskussion
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Diskussioner, Politik, Debatter, Argument, Moderatorer
2019-05-16
en
129 words
Being incredulous that others don't understand
Tags: English, Rambling
Topics: Incredulousness, Vocabulary, Knowledge, Worldview, xkcd
2019-05-15
sv
276 words
Få positiv feedback trots framförandet
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Retorik, Feedback, Positivitet, Konstruktiv kritik
2019-05-14
en
108 words
Searching for truth
Tags: English, Rambling, Personal
Topics: Truth, Understanding, Friendship, Bliss, Life goals, Horrors, Suffering
2019-05-13
sv
131 words
Hur reagerar man när någon visar en något?
Tags: Svenska, Rambling, How-to
Topics: Youtube-videor, Anförtro, Fejka, Entusiasm, Känslor, Positivitet, Höjdpunkter
2019-05-12
en
210 words
Which political scandals affect the politician?
Tags: English, Rambling
Topics: Scandals, Politics, Moral high ground, Taxes, Authorities, Welfare, Dissonance, Abortions, Denial, Gaslighting, Gender, Race
2019-05-11
sv
294 words
Mina ekonomiska mål
Tags: Svenska, Rambling, Personal
Topics: Privatekonomi, Budgetar, Pengar, Mål, Sparsamhet, Lättförståeligt, Konton, Fonder, Lagar, Räntor, Avgifter, Inflation, Jurister, Risker, Riskaversion, Egendom, Kontanter, Värdepapper, Välgörenhet, Effektiv altruism
2019-05-10
en
127 words
Second-guessing
Tags: English, Rambling
Topics: Sarcasm, Humor, Plausible deniability, Predictability, Second-guessing
2019-05-09
sv
254 words
Få allt gjort
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Att göra-listor, Projekt, Prioritering, Prokrastinering
2019-05-08
en
122 words
Dirty code
Tags: English, Programming
Topics: Programming, Code, Colleagues, Annoyances, Style guides, Naming, Debuggers, Diagrams, Program flow, Dilemmas
2019-05-07
fi
105 words
Oleellisia vertailuja
Tags: Suomi, Rambling
Topics: Vertaukset, SVT, Uutiset, Laivaliikenne, Ympäristö, Ruotsi, Kotimaanlennot, Viranomaiset
2019-05-06
sv
89 words
Skapa eller konsumera
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Skapare, Konsumtionssamhället, Sport, Dans, Videor, Text, Musik, Programmering, Renovering, Sy, Sticka, Vandra, Tälta, Tv, Böcker
2019-05-05
sv
67 words
En plats att komma hem till
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Hem, Gästfrihet, Konsumenter, Skapare, Konsumtionssamhället
2019-05-04
sv
625 words
Navigera i webbdjungeln: Säkerhet för webbplatser
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Webbsäkerhet, Datasäkerhet, Webbplatser, Attacker, Webbkodinjektioner, Xss, Cross-site scripting, HTML, Säkerhetshål, Escape, SQL-injektioner, Parametriserade SQL-frågor, Inloggning, Lösenord, Lösenordshashning, Databaser, Hash-algoritmer, bcrypt, Argon2, SHA-256, SHA-3, Salt, PHP, Tvåfaktorautentisering, Multifaktorautentisering, Kommunikationskanaler, Sms, Yubikey, Google Authenticator, HTTPS, Let's Encrypt, Certifikat, Kodberoenden, NPM, Nuget, Pip, Url, POST-data, Headers, Mozilla
2019-05-03
sv
371 words
Navigera i webbdjungeln: Dokumentation
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, MDN Web Docs, Angular, Javascript, HTML, Typescript, RxJS, Engelska, MDN Web Docs, Mozilla, CSS, Kompatibilitet, Webbläsarversioner, Can I use, Kangax, Stack Overflow, W3Schools
2019-05-02
sv
224 words
Navigera i webbdjungeln: Ajax
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Ajax, Definitioner, Servrar, Dynamiskt innehåll, HTTP-anrop, Javascript, Jquery, Axios, 2017, fetch, MDN, XMLHttpRequest, XHR
2019-05-01
sv
624 words
Navigera i webbdjungeln: Cms
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Innehållshanteringssystem, Cms, Content management system, Admingränssnitt, Redigering, Publicering, Plugin, Teman, Datasäkerhet, Wordpress, Drupal, Umbraco, Episerver, Sitevision, Mediawiki, Joomla, Magento, Sharepoint, PHP, C#, .Net, Java, Uppdateringar, Import och export, Internationalisering, Språkhantering, Översättningar, Versionshantering, Kostnad, Statiska sajtgeneratorer, Static site generators, HTML, Markdown, Hugo, Jekyll, Go, Ruby
2019-04-30
sv
296 words
Navigera i webbdjungeln: Protokoll
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Protokoll, Definitioner, HTTP, Server-api:er, Anrop, Requests, Svar, Responses, HTTPS, Rest, Soap, Websocket, Full-duplex tvåvägskommunikation, Server, MDN, WebRTC, Realtidskommunikation, Strömning, Video, Ljud, Webbläsare, Mellanhänder, Telefonkonferenser, Videokonferenser
2019-04-29
sv
133 words
Navigera i webbdjungeln: Serverramverk
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Server, Ramverk, C#, Microsoft WebAPI & MVC, Blazor, Python, Flask, Bottle, Javascript, Express, PHP, Laravel, Ruby, Ruby on Rails, Rust, Actix-web, Rocket
2019-04-28
sv
107 words
Jag vill ha en SVG-editor
Tags: Svenska, Programming
Topics: SVG-editorer, Diagram, draw.io, Firefox, Chrome
2019-04-27
sv
548 words
Introduktion till datasäkerhet: Säkerhetsmål
Tags: Svenska, Programming
Topics: Säkerhetsmål, Datasäkerhet, CIA, Confidentiality, Sekretess, Integrity, Integritet, Availability, Tillgänglighet, Alice och Bob, Eve, Mallory, Autentisering, Ansvarshållning, Pålitlighet
2019-04-26
sv
534 words
Möte med 13
Tags: Svenska, Fiction
Topics: Skuggor
2019-04-25
en
193 words
100 posts later
Tags: English, Meta, Rambling
Topics: Blogs, Grandfather, Writing, Mornings, Thoughts, Knowledge, Stress, Vacations
2019-04-24
sv
224 words
Introduktion till datasäkerhet: Principer
Tags: Svenska, Programming
Topics: Datasäkerhet, Komplexitet, Absolut säkerhet, Demontering, Reverse engineering, Risker, Hot, Sårbarhet, Kryptografi
2019-04-23
sv
259 words
Admitting mistakes
Tags: English, Rambling
Topics: Mistakes, Errors, Humanity, False statements, Confidence, Severity, Correction, High school, Math, Film
2019-04-22
sv
436 words
Vem behöver datasäkerhet?
Tags: Svenska, Programming
Topics: Datasäkerhet, Bankväsendet, Mobiltelefoner, Datorer, Biljetter, Id, Access, Sakernas internet, Immateriell egendom, Uppkoppling, Komplexitet, xkcd, Staten, Företag, Individer, Irans urananrikningsanläggning, Brittiska sjukhus, National Health Service, Sony Pictures, Mærsk, Altran, Routrar, Equifax, USA, Israel, Stuxnet, Flame, WannaCry, Nordkorea, NotPetya, LockerGoga, Mirai-botnätet
2019-04-21
sv
248 words
Introduktion till datasäkerhet: Terminologi
Tags: Svenska, Programming
Topics: Datasäkerhet, Definitioner, Tillgång, Assets, Hot, Säkerhetshål, Sårbarhet, Vulnerability, Attackmetoder, Exploits, Risk, Dagnollhål, Dagnollattacker, Zero-day, White hat, Gray hat, Black hat, Hackare, Dataintrång
2019-04-20
sv
319 words
Ge negativ feedback
Tags: Svenska, Rambling, How-to
Topics: Feedback, Negativitet, Tips
2019-04-19
sv
119 words
Vad är datasäkerhet?
Tags: Svenska, Programming
Topics: Säkerhet, Definitioner, Skydd, Försvar, Faror, Risker, Hot, Informationssystem, Data, Informationssäkerhet
2019-04-18
sv
100 words
Introduktion till datasäkerhet
Tags: Svenska, Programming
Topics: Hackare, Pwn, Datasäkerhet, xkcd, Röstning, Demokrati
2019-04-17
sv
187 words
Komposition: Arbeta med flera Tasks
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, Trådar, WaitAll, WaitAny, WhenAll, WhenAny, Komposition, Parallellt
2019-04-16
sv
307 words
Konvertera till och från Task
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, async/await, Asynkronicitet, FromResult, Run, Result, TaskCompletionSource
2019-04-15
sv
450 words
TaskCompletionSource
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, Trådar, TaskCompletionSource, Event, async/await, SetResult, SetException, SetCanceled, TrySetResult, TrySetException, TrySetCanceled, Synkronicitet
2019-04-14
sv
175 words
Task: Result
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, Trådar, Task.Result, Synkronicitet, async/await
2019-04-13
sv
144 words
Task: Delay
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, Trådar, Thread.Sleep, Task.Delay, Fördröjning, async, await
2019-04-12
sv
344 words
Snyggare syntax med async/await
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, Trådar, ContinueWith, Asynkronicitet, async, await
2019-04-11
sv
510 words
Emmas död
Tags: Svenska, Fiction
Topics: Skuggor, Död
2019-04-10
sv
275 words
Fel sätt att hjälpa vänner
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Vänner, Chefer, Konversation, Interaktion, Perspektiv, Kränkning, Tillit
2019-04-09
en
229 words
Daylight saving time: Beauty and consistency
Tags: English, Rambling
Topics: Daylight saving time, DST, Beauty, Consistency, Longitudes, Timezones, Sun
2019-04-08
sv
535 words
En ny skugga
Tags: Svenska, Fiction
Topics: Skuggor, Duggregn, Gatlyktor
2019-04-07
sv
207 words
Task: ContinueWith
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, Trådar, ContinueWith, Asynkronicitet
2019-04-06
sv
189 words
Task: Run och FromResult
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, async/await, Trådar, Trådpooler, Run, FromResult
2019-04-05
sv
187 words
Task, async och await i C#: Introduktion
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Task, async/await, Concurrency, Samtidig exekvering, Trådar, Trådpooler, Javascript, Promises, CancellationToken
2019-04-04
sv
148 words
En extra tesked
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Hett vatten, Silverte, Teskedar, Fika, Koppar
2019-04-03
en
133 words
Daylight saving time: Health
Tags: English, Rambling
Topics: Daylight saving time, DST, Health, Jet lag, Sleep, Heart attacks, Circadian rhythm, Outdoor exercise
2019-04-02
en
86 words
Site search
Tags: English, Meta
Topics: Search, Full-text search, Search index, Keyboard shortcuts
2019-04-01
en
307 words
Daylight saving time: Computing
Tags: English, Rambling, Programming
Topics: Daylight saving time, DST, Calendars, Events, Universal events, UTC, Sorting
2019-03-31
en
158 words
Daylight saving time: Missing appointments
Tags: English, Rambling
Topics: Daylight saving time, DST, EU, European Union, 2021
2019-03-30
sv
417 words
Osynlig
Tags: Svenska, Fiction
Topics: Skuggor, Duggregn
2019-03-29
sv
416 words
Navigera i webbdjungeln: Servrar
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Server, Förmedlare, Port, Förfrågningar, Svar, 2019, Apache, Nginx, IIS, Open source, Konfiguration, Plattformar, Serverspråk, .htaccess, Linux, Windows, Mac, Statiska webbplatser, PHP, Reverse proxy, Microsoft, C#, Web.config, IIS Manager, Mozilla, Caddy, HTTPS
2019-03-28
sv
272 words
Förbjud diväteoxid!
Tags: Svenska, Humor
Topics: Vatten, Diväteoxid, Divätemonoxid
2019-03-27
sv
174 words
Ge positiv feedback trots framförandet
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Retorik, Feedback, Positivitet, Konstruktiv kritik
2019-03-26
sv
405 words
Navigera i webbdjungeln: Serverspråk
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Serversidan, Statiska webbsidor, Javascript, CSS, HTML, Backend, Spårning, Google Analytics, Serverspråk, PHP, C#, Python, Ruby, Rust, Go, Java, WebAssembly, 2019
2019-03-25
sv
426 words
Navigera i webbdjungeln: Versionshantering
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Versionshantering, Git, 2019, Centrala Git-servrar, Git-klienter, Gitlab, Github, Bitbucket, Azure Devops, CI, Continuous Integration, TortoiseGit, Sublime Merge, GitKraken, Sourcetree, Github Desktop, Visual Studio Code, Visual Studio
2019-03-24
sv
606 words
Navigera i webbdjungeln: Editorer
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Editorer, Textredigerare, Kod, Syntaxmarkering, Indentering, IDE:er, Integrerade utvecklingsmiljöer, 2019, Sublime Text, 2013, Markörer, Plugin, Atom, Github, Javascript, CSS, HTML, Microsoft, Visual Studio Code, Visual Studio, VS Code, Wikipedia, Kompilatorer, Avlusare, Debuggers, Kodförslag, Typescript, Byggverktyg
2019-03-23
sv
1166 words
Mina sista minuter
Tags: Svenska, Fiction
Topics: Gladiatorspel, Död
2019-03-22
sv
401 words
Navigera i webbdjungeln: Minifiering
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Javascript, Minifiering, Komprimering, Optimering, Whitespace, Kommentarer, 2019, UglifyJS, Terser, Babel Minify, Babel, Typescript, UglifyJS Online, IIFE, Funktioner
2019-03-21
sv
500 words
Navigera i webbdjungeln: Lintning och formatering
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Kodstil, Lintning, Lintverktyg, Formatering, Ludd, Kompilatorer, Indentering, Editorer, Bygge, Javascript, Typescript, CSS, SCSS, ESLint, typescript-eslint, Stylelint, JSLint, JSHint, TSLint, CSS Lint, HTML, JSON, Prettier, Whitespace, 2019
2019-03-20
sv
292 words
Navigera i webbdjungeln: Byggverktyg
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Javascript, Byggen, Byggverktyg, Bundles, Bundlers, Webpack, Hot module replacement, HMR, Parcel, Typescript, Grunt, Gulp
2019-03-19
sv
696 words
Navigera i webbdjungeln: Pakethantering och beroenden
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Javascript, Pakethantering, Beroenden, Dependencies, Paket, Pakethanterare, Register, Registry, Låsfiler, Lock files, Javascript-ekosystemet, Skript-taggar, Script tags, UglifyJS online, Base Convert, Typescript, Npm, Npm-registret, Npm registry, 2019, package.json, package-lock.json, node_modules, Yarn, yarn.lock, Bower, 2017, Nuget, .Net, Java, Maven, Python, Pip
2019-03-18
sv
53 words
C# 7: Mer information
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Microsoft
2019-03-17
en
103 words
Minus one
Tags: English, Poetry
Topics: Numbers, Minus, -1, Mathematics, Imaginary numbers, Complex numbers, Synesthesia, Poetry, Icy blue
2019-03-16
en
293 words
Cooperation in board games
Tags: English, Rambling
Topics: Board games, Cooperation, Negotiation, Open-ended, Munchkin, Carcassonne, Rapport, Rulebooks, Rules
2019-03-15
sv
164 words
Lager på lager
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Lök, Gud, Kockar, Kök, Böner, Smaklökar, Trix, Grönsaker, Matlagning, Äta, Tårar, Vått
2019-03-14
sv
168 words
C# 7: throw-uttryck
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Syntax, Statement, Uttryck, throw, throw-uttryck
2019-03-13
sv
983 words
Concurrency-modell och eventloop i Javascript
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Javascript, Concurrency-modeller, Eventloopen, Samtidig exekvering, Javascriptmotorer, Stack, Heap, Kö, Queue, Frames, Stackframes, Minne, Exekveringsmiljöer, Runtime environments, Funktioner, Funktionsanrop, Parametrar, Argument, Synkron, Asynkron, Trådar, Webbläsare, Skript, Användarinteraktion, setTimeout, Fördröjning, Återanropsfunktioner, Callbacks, Konsolen, Web workers, Cross-origin, iframe, postMessage, Event, Blockering, IndexedDB, XHR, alert, Översättning, CC-BY-SA 2.5
2019-03-12
sv
369 words
A-brunnen
Tags: Svenska, Fiction
Topics: A-brunnar, Spökhistorier, Eko
ToC:
2019-03-11
sv
1088 words
Navigera i webbdjungeln: Ramverk
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Javascript, Ramverk, Javascript-ramverk, CSS-ramverk, Webbramverk, Ensidesapplikationer, Single-page applications, Kodstruktur, Filstruktur, DOM, HTML, State, Routing, Historik, Prestanda, Frontend, Backend, Mobilappar, Vanilla Javascript, Angular, AngularJS, Typescript, Templating-språk, React, Redux, JSX, XML, View, Grid, Responsivitet, Klasser, Bootstrap, Komponenter, ngx-translate, React-Bootstrap, 2019, 2016, 2014, 2013, 2011, 2010, 2002, Framtiden
2019-03-10
sv
101 words
Minus ett
Tags: Svenska, Poetry
Topics: Tal, Nummer, Minus, -1, Matematik, Imaginära tal, Komplexa tal, Synestesi, Poesi, Isblått
2019-03-09
sv
139 words
C# 7: Förenklat default-uttryck
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Syntax, default, default-uttryck
2019-03-08
sv
711 words
C# 7: Lokala funktioner
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Syntax, Funktioner, Lokala funktioner, Closures, Lambdauttryck, Metoder, Iterator-metoder, yield return, async, Rekursion, Heap
2019-03-07
en
383 words
Stress, Kindness and Help
Tags: English, Rambling
Topics: Stress, Kindness, Help, Effective altruism, Work, Colleagues, Volunteering, Deadlines
2019-03-06
fi
267 words
Väärä kohderyhmä
Tags: Suomi, Rambling
Topics: Retoriikka, Kohderyhmät, Puheet, Luennot, Esitykset, C#, Ohjelmointi
2019-03-05
sv
437 words
Hank Green
Tags: Svenska, Rambling, Personal
Topics: Hank Green, Vlogbrothers, Youtube, Video, Crash Course, SciShow Psych, SciShow, Musik, Healthcare Triage, An Absolutely Remarkable Thing, Nördighet, Vetenskap, Kreativitet, Ärlighet, Ironi, Informera, Intelligens
2019-03-04
sv
538 words
C# 7: Värdetuplar med ValueTuple
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Syntax, Tuplar, Värdetuplar, ValueTuple, Anonyma objekt, Nuget, Klasser, Structar, Dekonstruktion
2019-03-03
sv
179 words
C# 7: Deklarera utvariabler
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, Linq, C# 7, Syntax, Variabler, Utvariabler, out, Metodanrop
2019-03-02
sv
409 words
C# 7: Mönstermatchning med is och switch
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Syntax, Mönstermatchning, Pattern matching, is, switch, Funktionell programmering, Microsoft, Dokumentation
2019-03-01
sv
113 words
C# 7: Numeriska värden
Tags: Svenska, Programming, C#
Topics: Programmering, C#, C# 7, Syntax, Microsoft, int, Numeriska värden, Understreck
2019-02-28
en
241 words
Medical Science: Statistical Significance
Tags: English, Rambling
Topics: Medicine, Science, Research, Disclaimer, Statistics, Significance, Statistical significance, Clinical significance, Definitions, Measure, Wikipedia
2019-02-27
sv
236 words
Navigera i webbdjungeln: Bibliotek
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Javascript, Bibliotek, Ensidesapplikationer, Single-page applications, Jquery, Underscore, Lodash, D3, RxJS
2019-02-26
sv
368 words
Navigera i webbdjungeln: Webbläsarmotorer och runtimemiljöer
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Definitioner, Webbläsarmotorer, Renderingsmotorer, Javascript, Javascript-motorer, Runtime, Runtimemiljöer, Firefox, Gecko, SpiderMonkey, Chrome, Blink, V8, Node.js, Safari, WebKit, JavaScriptCore, Edge, EdgeHTML, Chakra, Internet Explorer, Trident, Standardbibliotek, HTML, DOM, ECMA, Whatwg, Wikipedia
2019-02-25
fr
198 words
Méditation : la concentration de deux secondes
Tags: Français, Rambling
Topics: Méditation, Concentration, Distraction
2019-02-24
en
480 words
Medical Science
Tags: English, Rambling
Topics: Medicine, Science, Scientific literacy, Research, Taboo, Disclaimer, Randomized controlled trials, News, Popular science, Measure, Sample size, Reproducibility, Healthcare Triage, Wikipedia, Crash Course, Statistics
2019-02-23
fi
49 words
Kommentit ja korjaukset
Tags: Suomi, Meta
Topics: Kommentit, Korjaukset, Allitteraatiot, Sähköposti, Kieli, Kielioppi
2019-02-23
fi
216 words
Salasana-affordanssi
Tags: Suomi, Rambling
Topics: Salasanat, Affordanssi, Käytettävyys, Määritelmät, Wikipedia, Tietoturva, Psykologia, Vuorovaikutusmuotoilu
2019-02-22
sv
357 words
Navigera i webbdjungeln: Klient och server
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Klient, Server, Front end, Back end, Definitioner, Request, Response, SVG-illustrationer
2019-02-21
sv
727 words
Navigera i webbdjungeln: Webbspråk
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Programmering, Klient, Webbläsare, Programmeringsspråk, Javascript, ECMAScript, Typescript, Kompilator, Transpilator, React, JSX, asm.js, Babel, HTML, HTML5, SVG, MathML, CSS, Sass, Less, JSON, XML, Yaml, Toml, WebAssembly, Source maps
2019-02-20
sv
541 words
Hur man ger feedback
Tags: Svenska, Rambling, How-to
Topics: Retorik, Definitioner, Påståenden, Betydelse, Feedback, Relevans, Egenskaper, Tips, Språk, Presentationsteknik, Tal, Framföranden
2019-02-19
sv
171 words
Navigera i webbdjungeln
Tags: Svenska, Programming, Web
Topics: Webb, Djungel, Programmering, Klient, Server, Trassel, PHP, 2019
2019-02-18
sv
247 words
Respekt för namn och pronomen
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Individualism, Namn, Pronomen, Könsidentitet, Hen, Wikipedia, Språkrådet, Chelsea Manning, Respekt
2019-02-17
en
280 words
Taking Shit
Tags: English, Rambling
Topics: Bullying, Taking shit, Shit, Ismo Leikola, Acceptance, Treatment, Worthiness
2019-02-16
sv
186 words
Sluta sitt som en potatis - dubbla imperativ och supinum
Tags: Svenska, Rambling, Language
Topics: Språk, Svenska, Grammatik, Imperativ, Supinum, Infinitiv, Talspråk, Uppmaning, Dåtid
2019-02-15
sv
443 words
Idempotent
Tags: Svenska, Programming
Topics: Programmering, Idempotens, Rest, Api:er, Sidoeffekter, Matematik, Webbshopar, Feltolerans, Debuggning, Loggning, HTTP, GET, PUT, DELETE
2019-02-14
en
94 words
A Large Drop in the Ocean
Tags: English, Rambling
Topics: Philosophy, Metafors, Life goals
2019-02-13
sv
1352 words
Få motiverat positiv feedback
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Retorik, Feedback, Förvåning, Kroppsspråk, Positivitet, Konstruktiv kritik
2019-02-12
sv
1046 words
Ge motiverat positiv feedback
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Retorik, Feedback, Positivitet, Konstruktiv kritik
2019-02-11
sv
303 words
Avprogrammering
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Avprogrammering, Språk, Ord, Etymologi, Nyordlistor, Definitioner, Lånord, Metaforer, Religion, Sekter, USA, Datorer, Programmering
2019-02-10
en
1084 words
Microsoft Naming
Tags: English, Rambling
Topics: Language, Microsoft, Appropriation, Naming, Trademarks, SQL Server, MVC, WebAPI, Office, Google, Facebook, Apple, Mozilla, Amazon
2019-02-09
en
250 words
Stage Fright
Tags: English, Rambling, Personal
Topics: Stage fright, Public speaking, Rhetoric, Lectures, Preparation, Stage, Audiences
2019-02-08
sv
229 words
Webb-api:er: HTTP utan Rest
Tags: Svenska, Programming
Topics: Programmering, Webb, Webb-api:er, HTTP, Rest, GET, POST, Designmönster
2019-02-07
sv
539 words
Webb-api:er: Rest och HTTP
Tags: Svenska, Programming
Topics: Programmering, Webb, Webb-api:er, Rest, HTTP, Metod, Url, GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, Designmönster
2019-02-06
sv
391 words
Webb-api:er: Soap
Tags: Svenska, Programming
Topics: Programmering, Webb, Webb-api:er, Soap, Api, Protokoll, Modeord, XML, Tjänstekontrakt, Wsdl, .Net
2019-02-05
sv
294 words
Diskskåp
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Diskskåp, Finland, Patent, USA, Spanien, Italien, Maiju Gebhard, Disk, Hushållsarbete, Wikipedia
2019-02-04
en
63 words
Comments and Corrections
Tags: English, Meta
Topics: Comments, Corrections, Alliterations, Language, Email
2019-02-03
en
537 words
The Poor State of Computer Security
Tags: English, Rambling
Topics: Computer security, Banks, Health care, Manufacturing, Industry, Payment solutions, Consulting, Xkcd
2019-02-02
sv
533 words
Introduktion till Linq: Funktionell programmering och lat evaluering
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, Funktionell programmering, Lat evaluering, Lazy evaluation, IEnumerable
2019-02-01
sv
337 words
Introduktion till Linq: join
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, Join, Inner join, SQL
2019-01-31
sv
218 words
Introduktion till Linq: SelectMany()
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, SelectMany(), Select(), Nästla, Javascript, flatMap()
2019-01-30
sv
476 words
Introduktion till Linq: Lambdauttryck
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, Lambdauttryck, Lambda, Syntax, Fet pil, Typer, Måsvingar, Parenteser, Namngivning
2019-01-29
sv
1317 words
När ska man donera till välgörenhet?
Tags: Svenska, Effective Altruism
Topics: Effektiv altruism, Donera, Välgörenhet, Statistik, Väntevärde, Framtid, Filosofi, Livsmål
2019-01-28
en
121 words
Downtime at Work
Tags: English, Humor
Topics: Computer security, Work, Office, Uptime, Coffee, Colleagues, Internet, Email, Git, IT department, Intranet
2019-01-28
sv
194 words
Introduktion till Linq: ToList() och ToArray()
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, ToList(), ToArray(), IEnumerable, IQueryable
2019-01-27
sv
330 words
Introduktion till Linq: Count(), Any() och All()
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, Count(), Any(), All(), IEnumerable, List
2019-01-26
sv
244 words
Introduktion till Linq
Tags: Svenska, Programming, C#, Linq
Topics: Programmering, C#, Linq, Tilläggsmetoder, Extension methods, Syntax, Where(), Select()
2019-01-25
en
310 words
Consensus: Some Drawbacks
Tags: English, Rambling
Topics: Consensus, Drawbacks, Patience, Persistence, Silencing, Trolls, Bots, Renée DiResta, Moderators
2019-01-24
en
338 words
Consensus over Compromise
Tags: English, Rambling
Topics: Consensus, Compromise, Together, Definitions, Decisions, Respect, Organizations, Policy
2019-01-23
sv
429 words
Ge feedback: Initiala tankar
Tags: Svenska, Rambling
Topics: Retorik, Feedback, Definitioner, Konstruktiv kritik, Ärlighet
2019-01-22
en
322 words
Lost at the Office
Tags: English, Humor
Topics: Confusion, Work, Office, Colleagues, Certificates, Servers, Git, Dialog
2019-01-21
sv
115 words
Kommentarer och korrigering
Tags: Svenska, Meta
Topics: Kommentarer, Rättning, Korrigering, Alliteration, Mejl, De och dem, Språk, Grammatik
2019-01-20
sv
399 words
Gudsbilder
Tags: Svenska, Personal
Topics: Gud, Religion, Tolv, Änglar, Soldis, Djävulen, Energier, Världsåskådning, Ateism, Agnosticism
2019-01-19
en
252 words
A Fresh Restart
Tags: English, Rambling, Meta
Topics: Writing, Habits, Words, Authors, Blogs